Ombudsman

Jan Bulckaen

Mocht je tijdens je loopbaan aan het RITCS in een probleemsituatie of conflict terechtkomen, je ervaart spanningen of hebt het gevoel dat je onrechtvaardig wordt behandeld dan kan je contact opnemen met de ombudsdienst.

De ombudsman ziet toe op de vrijwaring van de rechten van de student en kan indien nodig fungeren als bemiddelaar bij conflicten, zowel tussen studenten onderling als tussen docenten en studenten.

De ombudsman probeert in alle situaties de neutraliteit te bewaren en het gekregen vertrouwen niet te beschamen. Discretie is in deze een sleutelwoord.

In geval het geval het tot een klacht leidt die door een examen- of tuchtcommissie moet behandeld worden, verzamelt de ombudsman alle gegevens die de commissie moeten toelaten een billijk oordeel te vormen. Hij meldt, zover hij dat kan en mag, speciale situaties, verstrekt informatie over de achtergronden van bepaalde problemen en zal er in het belang van alle partijen over waken dat de klacht grondig en gepast wordt behandeld. Soms wordt de ombudsman hierin bijgestaan door de sociale dienst van EhB, STUVO, en/of door de dienst Onderwijs van de centrale EhB-administratie.

Het onderwijs- en examenreglement is te vinden op de website (https://ritcs.be/nl/studeren-aan-het-rits/student-aan-het-rits/onderwijs-en-examenreglement), voor toelichtingen of extra uitleg ben je uiteraard welkom bij de ombudsdienst.

De ombudsman is vlot bereikbaar. Wie wil langskomen kan best via e-mail een afspraak maken. Natuurlijk kan je bij een noodgeval ook altijd aankloppen op het bureau van de ombudsman.

Contact

Graag afspraak per e-mail.

Ombudsdienst /studentenbegeleider Jan Bulckaen
jan.bulckaen@ehb.be

RITCS | School of Arts
A. Dansaertstraat 70
1e verdieping | B-1000 Brussel