Palestina Frin Platteeuw

Statement van solidariteit met het Palestijnse volk

Nieuws

We stellen met grote ongerustheid vast, dat de bezetting van Palestina door Israël en de militaire controle van de zogenaamde autonome gebieden opnieuw tot een escalatie van geweld heeft geleid. We stellen ook vast, bij nader toezien, dat dit regime van bezetting en onderdrukking alle kenmerken van een koloniale politiek bezit. In Europa doen burgerbewegingen inspanningen om met de erfenis en de sporen van hun eigen koloniale politiek om te gaan, vanuit een principieel respect voor de mensenrechten en met een kritische historische blik. 

Een kunstschool heeft hierbij een bijzondere verantwoordelijkheid. We leiden studenten op om met een strenge, kritische én geëngageerde houding te reflecteren over recht en onrecht, vreugde en pijn in de wereld van vandaag. En om vervolgens die reflectie te vertalen naar artistieke media: theater, cinema en geluid, in brede zin, zoals de naam van het RITCS zelf zegt. Kunst en media vertellen nooit onschuldige verhalen, zeker niet als onderdrukking zo onvermijdelijk in het oog springt. Als kunstschool zetten we ook stappen richting inclusief kunstonderwijs, zowel in het curriculum, in personeelsbeleid én in studenteninstroom. In het licht hiervan veroordelen we elke vorm van onderdrukking en geweld.

Tegelijk komt de gewelddadige werkelijkheid van Palestina binnen bij ons, door de grote betrokkenheid van studenten, lesgevers, onderzoekers en andere medewerkers van het RITCS, vaak met een persoonlijk verhaal in deze regio, en altijd vanuit een authentiek engagement. Er zijn ongetwijfeld, naast Palestina, andere brandhaarden in de wereld die onze aandacht verdienen. Maar omdat we zien dat deze kwestie vandaag velen van ons direct raakt, willen we dit specifieke punt maken.

Om al die redenen nodigen we iedereen op het RITCS uit om het geweld, zoals dat recent in Palestina en Israël geëscaleerd is ten gevolge van het koloniale regime dat daar toegepast wordt, met klem te veroordelen. We nodigen alle studenten en medewerkers uit om hun betrokkenheid te uiten, vanuit een diep respect voor mensenrechten en zelfbeschikking van eenieder. In eerste instantie door inhoudelijke keuzes in het eigen artistieke werk nog sterker te uiten en in praktijk te brengen. Maar ook door een expliciet gebaar te stellen dat alle onrecht meer aandacht moet krijgen dan momenteel het geval is. Daarom nodigen we jullie uit om samen met ons onderstaande petitie te ondertekenen en/of een project van een Palestijns kunstenaarscollectief te ondersteunen. 

Directie, opleidings- en onderzoekshoofden van het RITCS en ON.IT*
 
*ON.IT is een collectief van jonge kunstenaars, gestart op het RITCS, die willen werken aan een inclusieve (kunst)wereld, beginnend op de kunstschool.

A letter against apartheid

Palestijnse kunstenaars, schrijvers en onze bondgenoten in de kunsten vragen jullie om je steun te betuigen voor de Palestijnse bevrijding.

Onderteken de petitie

Steun aan Dar Yusuf Nasri Jacir for Art and Research

Dar Yusuf Nasri Jacir for Art and Research is een grass-root onafhankelijk kunstenaarscollectief opgericht in 2014 in Bethlehem. Israëlische soldaten vielen zaterdagavond 15 mei binnen in het historische gebouw, waarbij ze grote schade aanrichtten en apparatuur in beslag namen, waaronder telefoons, computers, harde schijven, camera's en boeken.

Steun het collectief

Deel dit