Future narratives II

Onderzoeksweek: Future Narratives II

Nieuws

Van 25 tot 29 januari 2021 organiseert het RITCS, voor de tweede keer, een hele onderzoeksweek onder de vlag Future Narratives. Net als in 2020 presenteren onderzoekers – seniors en doctorandae/i – hun werk, hun traject, hun artistieke en theoretische onderzoeksresultaten. Zij nodigen daarbij verwante geesten uit, gesprekspartners, kunstenaars en intellectuelen die hen uitdagen - mensen die iets te zeggen en te tonen hebben. En dit in de vorm die het best hun verhaal doet uitkomen: workshops, lezingen, panelgespreken, webinars, performances, screenings…

Rekening houdend met de regels en richtlijnen die op dat moment omtrent de volksgezondheid zullen gelden, zal tijdens deze onderzoeksweek gezocht worden naar een juiste balans tussen bijeenkomsten live on campus en digitale activiteiten.

Future Narratives II zal zich concentreren op enkele hoofdthema’s, maar zal zich daar niet toe beperken: onderzoek laat zich immers niet in het keurslijf van een thematiek insnoeren. Zo is er de impact van de (digitale) technologie, in de audiovisuele sector en elders. Dwingen razendsnelle technologische ontwikkelingen de kunst om, halsoverkop of (liever misschien) na trage reflectie, zichzelf in vraag te stellen, in al zijn vormen? Of is het omgekeerd, en bepalen artistieke pioniers mee de richting die de vernieuwing, zowel in de audiovisuele sector als in de podiumkunsten, uit kan gaan? Deze klassieke kip-of-ei-vraag suggereert meteen een heel onderzoeksprogramma en doet ons dromen over een laboratorium. Minder optimisme heerst er rond de toestand van de democratie.  

Ook al doen liberaal-democratische regimes het niet per se beter of slechter in deze tijden van sanitaire crisis, ze tonen wel hun kwetsbaarheid, hun bestuurlijke (in)efficiëntie, hun verzwakkende legitimiteit. Ze tonen ook hun onvermogen om diepere sociale, economische, culturele tegenstellingen bespreekbaar en, vervolgens, hanteerbaar te maken. Terwijl iedereen een ‘vrije mening’ heeft en velen die per se ook willen uiten, tenminste zolang diegenen die vroeger hun stem niet verhieven niet te hard en niet te brutaal tegenspreken. Ook zonder paniekerigheid kan de vraag luiden: hoe weet de democratie zich te redden?  

Future Narratives II richt zich op lesgevers en onderzoekers aan het RITCS en zeker ook op de studenten. Docenten en studenten uit alle opleidingen en liefst zo ‘transversaal’ mogelijk. En we verwelkomen verder iedereen die belangstelling heeft voor artistiek onderzoek en voor reflectie over de wereld van vandaag, zoals die zichtbaar is in kunst en media. 
Om het belang van deze drukke en intense week van werk en debat nog te benadrukken en om de uitstraling ervan te versterken, zal studentenradio XL AIR zijn programmatie ook ruimschoots afstemmen op Future Narratives II. 

Helaas moeten we, vandaag toch, één voorbehoud maken: we weten niet hoever de strijd tegen het virus gevorderd zal zijn, in de laatste week van januari 2021. We kunnen niet anders dan met deze onzekerheid leven. Of alles zal doorgaan, al dan niet in de vorm die we vandaag aankondigen, dat kunnen we dus niet voorspellen. 
 

Download programma of raadpleeg de agenda

Deel dit