Harry Cole RITCS Podiumtechnieken

“Een podiumtechnieker moet een creatieve teamplayer zijn”

Verhaal

De afstudeerrichting Podiumtechnieken viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan. Vakhoofd Harry Cole werpt zijn blik op verleden, heden en toekomst van de professionele bacheloropleiding, die – het mag gezegd - een unicum in Vlaanderen is.  

Hoe is de afstudeerrichting podiumtechnieken twintig jaar geleden ontstaan?  

Binnen de toenmalige opleiding Beeld, Geluid en Montage werd het vak ‘Toneelmeester’ gegeven door Ivo Kersmaekers, toenmalig Toneelmeester aan het koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen. Deze lessen moesten studenten klaarstomen om de  technische ploegen  in het theater aan te sturen en te plannen en de schakel tussen regisseur, spelers en andere creatieve mensen op scène te zijn. Twintig jaar geleden besloot men om een afstudeerrichting uit dat vak te distilleren, onder impuls van Chris Van Goethem en onder het toenmalig departementshoofd Marnix Verduyn(+ ) deze afstudeerrichting droeg eerst de naam ‘Assistent Podium’ en niet veel later tot ‘Podiumtechnieken’ werd omgedoopt.  

Welke kwaliteiten bezit een goede podiumtechnieker?  

In het begin van deze opleiding werden studenten opgeleid tot Toneelmeester/ polyvalent technieker die zowel Audio, licht, beeld technieken en scenografie beheersten  . Sinds een aantal jaren is de focus verlegd naar de vorming van een technische mee-maker. Dat zijn creatives die in dialoog durven te gaan met de regisseur en de designers en zelf ook  inhoudelijke voorstellen kunnen en durven doen.    
 
Wie graag aan de slag wil als podiumtechnieker moet dus een creatieve teamplayer zijn die om kan met verschillende soorten mensen, een goede relatie kan uitbouwen met de regisseur, de artiesten en de technische collega’s. Bovendien moet die persoon  leidinggevende competentie's bezitten, zonder daarbij zijn of haar empathie te verliezen.  

Gebeuren er vaak samenwerkingen met de andere studenten Dramatische Kunsten?  

Op het RITCS zetten we vanaf het tweede jaar sterk in op het gezelschapsmodel of collectief, zodat spelers, artistieke- en technische makers allemaal samenwerken aan een voorstelling als gelijke evenwaardige creatieve makers. In het derde jaar werken de studenten Podiumtechnieken samen met de masterstudenten Regie. In veel gevallen kunnen de studenten PT hun eigen onderzoek naar innovatieve technieken integreren in het werk van de mastervoorstelling.  

Hoe heb je de studenten doorheen de jaren zien veranderen?  

Vroeger bleven veel studenten laat doorwerken omdat ze vanalles wilden uitproberen en testen. Sommigen bleven zelfs slapen op de campus, al mag dat misschien niet officieel geweten zijn. (lacht) Tegenwoordig zijn studenten ongeduldiger: sommige hebben bij aanvang van de opleiding wel al kaas gegeten van licht- en audiotechnieken, en willen dan hun opleiding al combineren met het werkveld. Toch probeer ik hen eraan te herinneren dat ze zich moeten concentreren op hun opleiding en maar beter kunnen genieten van het jong zijn en de kansen die ze krijgen.   

Welke belangrijke les geef je nog mee aan de studenten?  

Dat ze levenslang moet blijven leren, anders is je verhaal binnen tien jaar al uitverteld. Met de digitale evolutie gaat alles nog sneller dan vroeger. Bijvoorbeeld wanneer je het idee hebt om een onderzoek te voeren naar het gebruik van drones in het theater, is het waarschijnlijk al gebeurd nog voor je de drone  hebt laten vliegen.  je gaat je kennis moeten blijven voeden wil je een carrière maken binnen ons artistiek technische werkveld. Het motto van de opleiding luidt dan ook "Head in the clouds, Feet on the ground"

 

Deel dit