Meer info

Voorzijde RITCS School of Arts

Meer informatie over het RITCS? Doorheen het jaar organiseren we verschillende infomomenten waarop je het RITCS en onze werking beter kan leren kennen. Kom ons bezoeken tijdens onze jaarlijkse infodag of kom met ons praten op één van de SID-ins. Wens je samen te werken met het RITCS of ben je geïnteresseerd in onze lichting studenten? Neem dan contact op met één van onze diensten

SID-ins

Het RITCS School of Arts is elk jaar vertegenwoordigd op de studie-informatiedagen (SID-in’s) die de Vlaamse overheid in elke Vlaamse provincie organiseert. Meer informatie vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin.

Infodag 2021

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op niveau van het coronavirus/COVID-19 en de adviezen die zijn geformuleerd door de federale overheid werd beslist dat de geplande fysieke infodag van zaterdag 13 maart 2021 werd uitgesteld. Maar dankzij ons digitaal aanbod kan je begin maart twee weken lang informeren over onze studierichtingen met behulp van infosessies, open lessen, Instagram takeovers en culturele activiteiten. 

Op zaterdag 22 mei 2021 voorzien we een opendeurdag om toekomstige studenten een kijkje te laten nemen op de campussen Dansaert en Bottelarij. We stellen momenteel alles in het werk om een programma uit te werken waarbij we alle geldende maatregelen in acht nemen, en tegelijkertijd toch de bruisende sfeer van onze campussen in de kijker kunnen zetten. Meer info volgt binnenkort. 

Studieadvies 

Heb je vragen over je studietraject? Wil je het statuut "topsport en studie" aanvragen? De trajectbegeleidster Katrien Fauville helpt je te reflecteren over de meest efficiënte leerroute en zorgt er door haar vakkundige ondersteuning voor dat jouw studieloopbaan vlot verloopt.

Trajectbegeleidster Katrien Fauville
katrien.fauville@ehb.be 
+32 (0)2 507 14 61
 
Spreekuren:
maandag - dinsdag:  8:30 - 12:00 en 13:00 - 15:30
donderdag - vrijdag: 8:30 - 12:00 en 13:00 - 15:30

RITCS ONLINE

Vanaf januari 2018 maakt het RITCS gebruik van het platform RITCS ONLINE om de werken van haar studenten te presenteren. Doorheen het jaar worden verschillende kortfilms, opinies en verhalen gepresenteerd aan het brede publiek. Festivalorganisatoren, pers en productiehuizen kunnen vanaf juni 2018 op RITCS ONLINE terecht voor de presentatie van de eindwerken van de studenten Audiovisuele Kunsten. Wens je in de tussentijd meer informatie over onze nieuwe lichting studenten, neem dan contact op met onze verantwoordelijke festivals en distributie Lai Kin Chang via laikin.chang@ehb.be .

RITCS CULTUUR

Kom kijken naar een voorstelling van de studenten Dramatische Kunsten, zak onderuit in de stoelen van CINEMA RITCS of kom een glas drinken in het RITCS café. Doorheen het jaar organiseert het RITCS verschillende activiteiten voor en in samenwerking met haar studenten. Raadpleeg onze agenda voor de verschillende activiteiten en kom de sfeer opsnuiven op onze campus.

Nieuwsbrief

Kom je binnenkort studeren aan het RITCS School of Arts? Blijf dan via onze nieuwsbrief op de hoogte van alle nodige informatie over de infodag, de aankomende toelatingsproeven en de openlesdagen.