Drama Regie RITCS
Bachelor of Master in de Dramatische Kunsten

Drama - Regie & Schrijven

Drama - Regie & Schrijven

Onder begeleiding van gerenommeerde theatermakers krijg je via workshops inzicht in de verschillende metiers en media verbonden aan de podiumkusten. In de theorievakken analyseer je de verschillende theatertradities en contexten en ontwikkel je een eigen denkkader. Maar het is vooral op de “vloer” waar je onderzoekt hoe het theater van de toekomst er zou kunnen uitzien en waar jouw eigen noodzaak en goesting ligt van waaruit je naar een publiek wil stappen.

In deze ateliers stellen we de vraag hoe we de maatschappij kunnen binnentrekken in het theater. Welke urgenties van onze tijd we via theater bij de mensen kunnen krijgen en wat er vandaag nodig is om de verbeelding van het publiek te prikkelen. Kan theater de digitale samenleving bombarderen met een vitale ervaring? Kunnen we Shakespeare nog urgent maken of moeten we eerder Breakdancers en Dada verbinden? Wat zetten we op het spel en hoe krijgen we iemand aan het spelen? Kunnen we via theater een plek scheppen waar het fijn of uitdagend is voor de toeschouwer om er te verblijven?

In de praktijkoefeningen samen met je collega-studenten uit de andere disciplines zet je je opgebouwde expertise van het metier en je bevindingen uit de ateliers om in voorstellingen.

Je bent een maker die spelend stuurt, coacht en inspireert maar ook durft verloren lopen, de eigen grenzen aftast en zichzelf voortdurend (her)ontdekt. Doorheen dit traject leer je de trekker worden van theaterprojecten met een “eigen” beklijvende signatuur.

Deze opleiding maakt je weerbaar voor een bijzonder boeiende en invloedrijke carrière in het theater.


For more information on our English Master go here

Drama in beeld

Impressions of Drama

Bachelor

De Bacheloropleiding Regie & Schrijven (3 jaar) is een brede, interdisciplinaire theatermakersopleiding waarin de ontwikkeling van de eigen artistieke taal centraal staat. Het eerste jaar bestaat uit een reeks intensieve workshops van drie tot vijf weken waarin je werkt aan specifieke opdrachten of de boer op gaat met een artiest. Sommige workshops nemen de vorm van een duidelijk omschreven regie-opdracht (met of zonder tekst) of concentreren zich op een specifiek onderdeel van het theatermedium (zoals in de workshops werken met acteurs, licht, multimedia en beweging), in andere workshops staat het zoeken naar je eigen inhoud en verhaal centraal. Doorheen die verschillende, intensieve ervaringen krijg je de kans om je eigen taal en universum te ontwikkelen. Je wordt daarin begeleid door een mentor die je volledige traject over het hele jaar opvolgt. Vanaf het derde jaar staat de ontwikkeling van je eigen voorstellingen als regisseur of theatermaker centraal. Daarnaast krijg je, samen met de studenten spel, een brede en gedegen intellectuele en historische vorming (cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, filosofie) en je maakt kennis met de geschiedenis en de reflectie omtrent theater, performance en andere kunstvormen (theatergeschiedenis, dramaturgie, tekstanalyse, voorstellingsanalyse).

Blader via onderstaand overzicht door de verschillende opleidingsonderdelen of raadpleeg de ECTS-fiches via deze link.

Vakken

Field
Credits
Atelier Beweging 1
5
Atelier Common Ground 1
4
Atelier Licht 1
3
Atelier Methodiek 1
6
Atelier Schrijven 1
3
Atelier Tekst 1
6
Cultuurgeschiedenis en actualiteit 1
3
Dramaturgie 1
3
Individueel Traject 1
6
Kunstgeschiedenis en actualiteit 1
3
Open Atelier 1
6
Politieke geschiedenis en actualiteit
3
Tekstanalyse 1
3
Theatergeschiedenis 1
3
Voorstellingsanalyse 1
3
Field
Credits
Dramaturgie 2
3
Individueel Traject 2
5
Kunstactualiteit 2
3
Kunsttheorie
3
Politieke theorie
3
Tekstanalyse 2
3
Theatergeschiedenis 2
3
Theaterschriftuur 2
3
Transversaal atelier
5
Voorstellingsanalyse 2
3
Workshop Beweging 3
3
Workshop Beweging 4
4
Workshop scenografie 1
3
Workshop Theater 6
4
Workshop Theater 7
4
Workshop Theater 8
5
Workshop Video
3
Field
Credits
Atelier Theater 9
7
Atelier Theater 10
7
Bachelorproef Theater
12
Cultuurbeleid
3
Filosofie - vraagstukken
4
Dramaturgie 3
3
Individueel Traject 3
6
Interdisciplinair artistiek onderzoek 3
6
Tekstanalyse 3
3
Theaterschriftuur 3
3
Workshop scenografie 2
3
Zakelijk beleid
3
WINTERSCHOOL Interdisciplinair artistiek onderzoek 1
6
Politiek - Vraagstukken
4

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS-fiches van onze opleiding kan terugvinden.
 

ECTS-fiches

Master

De Masteropleiding Drama bestaat uit één opleidingsjaar of 60 ECTS-credits. Je kan daarbij kiezen tussen de afstudeerrichting spel of regie & schrijven. Het is ook mogelijk je Masterjaar, via een deeltijds parcours, te spreiden over twee jaar. De master staat in het teken van verdieping. Als masterstudent weet je wat je wil – je kan omschrijven waar je naar op zoek bent. De Masteropleiding is een proeve van autonomie en veelzijdigheid: je bewijst in staat te zijn als theatermaker en -speler juiste en intelligente keuzes te kunnen maken en je kan voor je eigen werk de juiste context creëren. In de master wordt nauw samengewerkt met de studenten Podiumtechnieken. 

Drama Regie & Schrijven is een meertalig opleidingsparcours (Nederlands, Frans, Engels), de Master Drama Spel kan je enkel in het Nederlands volgen.

In de Master Regie & Schrijven staat de ontwikkeling van je eigen praktijk centraal. Vooraleer te kunnen beginnen aan de masteropleiding dien je een onderzoeksvoorstel in waarin je helder expliciteert wat je in de master komt zoeken, naar welke specifieke verdieping je op zoek bent. In jouw voorstel formuleer je jouw persoonlijke artistieke agenda waarmee je dit traject wil aangaan. De master bestaat uit een intensief voorbereidend blok (dramaturgie en productie) en twee volwaardige projecten. Je wordt daarin begeleid door coaches die speciaal voor jou worden aangetrokken. Elk project mondt uit in een voorstelling met een speelreeks van minimaal drie avonden.

Blader via onderstaand overzicht door de verschillende opleidingsonderdelen of raadpleeg de ECTS-fiches via deze link.

Vakken

Field
Credits
Individueel Traject
6
Interdisciplinair onderzoek in de kunsten DRA3
6
Masterproef Regie
20
Project regie
11
Stage regie of project regie
11
Keuzevakken stamvakken (6SP)
Politiek : onderzoek
6
Filosofie : onderzoek
6
Cultuur : onderzoek
6

Alumni in focus

Gorges Ocloo

De alumni van de opleiding Dramatische Kunsten stoten door naar leidinggevende posities binnen de theaterhuizen en gezelschappen. De diversiteit van de uiteindelijke media waarin onze afgestudeerde artiesten actief zijn is groot: programma’s als ‘Radio Gaga’ van Dominique Van Malder en Joris Hessels, installaties en voorstellingen van Kris Verdonck, regies van Thomas Bellinck of Remah Jabr,  spelers zoals Ruth Beeckmans, Soufiane Chilah en Greet Jacobs, de boeken van Michael Bijnens of Joost Vandecasteele, de collectieven zoals K.A.K. en Lucinda Ra of de dames van Compagnie Barbarie, om er maar een paar te noemen.

Geert Opsomer

Geert Opsomer

Vakhoofd Drama-Regie & Schrijven

Geert Opsomer kan niet met één woord omschreven worden: theaterwetenschapper en –criticus, pedagoog, mentor, maatschappelijk werker, academicus en filosofische beleidsontwikkelaar. Opsomer werkte twintig jaar aan de universiteit, stichtte een nieuwe opleiding in Brussel en was gedurende acht jaar artistiek leider van het Nieuwpoorttheater. Momenteel is hij kerndocent Drama-Regie. Daarnaast volgt hij ook masterstudenten op en doceert hij cultuurgeschiedenis. 

geert.opsomer@ehb.be

Profielfoto Katrien

Katrien Van Langenhove

Communicatie Theateropleiding - Drama & PT

Katrien Van Langenhove is germaniste en theaterwetenschapper. Ze werkt als assistente voor de opleiding drama van het RITCS en is betrokken bij diverse artistieke en wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Ze doceert Voorstellingsanalyse in 2e Bachelor Drama.

katrien.van.langenhove@ehb.be

Profiel Veerle

Veerle Joos

Productie & planning Theateropleiding - Drama & PT

.

veerle.joos@ehb.be

Docenten

 • Capelle Bart
 • Cole Harry
 • Cortebeeck Enak
 • De Cauter Lieven
 • De Smedt Hendrik
 • Di Marino Aurelie
 • Gekiere Petja
 • Gielens Ruud
 • Gorges ocloo
 • Hoens Dominiek
 • Huilmand Roxane
 • Kuyl Ivo
 • Lecompte Frederique
 • Tindemans Klaas
 • Van Goethem Chris
 • Van Langenhove Katrien
 • Vandecasteele Joost
 • Vanhaesebrouck Karel
 • Verstockt Dirk
 • Vromman Jan

Contact

Je kan al onze medewerkers bereiken via hun EhB-mail: voornaam.naam@ehb.be .

 

Info-momenten 2021

info-momenten 2021

We vinden het nog net iets te vroeg om je op een comfortabele manier uit te nodigen voor een fysiek bezoek aan onze School of Arts. De cijfers gaan de goede kant. Het RITCS wil dan ook haar verantwoordelijkheid opnemen om dat zo te houden. De fysieke infodag van zaterdag 13 maart 2021 wordt uitgesteld, maar dankzij het digitaal aanbod kan je je begin maart twee weken lang informeren over onze studierichtingen met behulp van infosessies, open lessen, instagram takeovers en culturele activiteiten. Naar gelang de mogelijkheden hopen we je later dit voorjaar uit te nodigen op onze campus.
 

Ontdek het aanbod

 

Toelatingsproef

Wil je starten aan het RITCS, dan moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld bestaande uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Zij proberen inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, persoonlijke fascinatie, stijl, kennis en goesting.  

Registreer

Toelatingsproef Bachelor

De toelatingsproef voor de Bachelor Drama-Regie & Schrijven bestaat uit twee onderdelen: een selectiedag en een werkweek.  
 
Na je registratie krijg je van ons een bevestigingsmail en brochure met daarin meer specifieke informatie over de toelatingsproef: welke opdrachten dien je voor te bereiden, wanneer dien je aanwezig te zijn, wat wordt er van je verwacht en wanneer ken je het resultaat van de toelatingsproef.  
 
Als eerste onderdeel van de toelatingsproef dien je aan de hand van een reeks vragen een kort dossier voor te bereiden. Het gaat hierbij om vragen die toetsen naar wie je bent, wat je (creatieve) interesses zijn en wat je voeling is met het vakgebied. Verder zal je ook worden gevraagd om een motivatie te schrijven waarom je wenst te starten aan de opleiding. Je bereidt dit dossier voor en stuurt het tegen een vooraf bepaalde deadline door naar de jury. De specifieke info omtrent deze opdracht vind je in de brochure na je registratie.  
 
Vervolgens zal je worden uitgenodigd voor de selectiedag waarop je aan de jury een werkstuk en je portfolio presenteert. Richtlijnen voor het werkstuk en je portfolio kan je eveneens raadplegen in de brochure.  
 
Op het einde van de selectiedag krijg je te horen of je mag deelnemen aan de werkweek. Tijdens de (verplichte) werkweek wordt er gepeild naar jouw inzicht en capaciteiten. Pas als je aan het eind van de werkweek bent geslaagd, kan je starten aan de opleiding.  
 
Opgelet: je kan slechts één keer deelnemen aan de toelatingsproef. Toelatingsproeven die slechts gedeeltelijk worden afgelegd zijn niet geldig. Alle onderdelen moeten in één en dezelfde periode worden afgelegd. Het resultaat van de toelatingsproef is enkel geldig voor het aankomende academiejaar. Afhankelijk van de richting waarvoor je toelatingsproef deed is het wel nog mogelijk om deel te nemen aan de toelatingsproeven van andere richtingen aan het RITCS School of Arts.  

Data toelatingsproeven Bachelor

Tijdens je registratie maak je de keuze voor één van de volgende opties: 

Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie & Schrijven & Schrijven: optie 1 
Deadline registratie: zat 12.06.202 / 23:59
Selectiedag: zat 26.06.2021
Werkweek Bachelor Regie & Schrijven: ma 30.08.2021 t.e.m. vrij 03.09.2021

Toelatingsproef Bachelor Drama-Regie & Schrijven: optie 2 
Deadline registratie: zat 14.08.2021 / 23:59
Selectiedag: zat 28.08.2021 

 

Toelatingsproef Master (EN)

Our Directing program, which accepts students who can work, read and communicate in Dutch, French our English, welcomes aspiring theatre makers, directors and performance artists who would like to develop their personal work through a sustained focus on the articulation of their own artistic language and universe. 

All candidates for the Master Drama-Directing have to take part in an admission test. For full information on how to apply, we would like to ask you to consult our information brochure with all further details on the procedure and minimum requirements. After you have read the brochure you can register for the admission test.

The admission test is centered around two key moments: an online audition and a workshop week. 

The online audition will be held on Friday 28.05.2021 via Zoom or Teams. At the end of the day you will hear if you can join the workshop week from Monday 30.08.2021 until Friday 03.09.2021. Careful: admission deadline: Friday 30.04.2021

We ask you to be available during this week, so that you can do the admission test without any problems. Admission tests that are only partly finished are not sufficient to succeed.

You can find more information on the content of the admission test in the brochure that is enclosed in the confirmation mail. 

Vragen?

Wil je binnenkort starten aan het RITCS School of Arts maar heb je nog wat vragen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief of neem contact met ons op