Working Songs Vol. I - Sanja Mitrovic

Sanja Mitrovic
Data
Waar?
Ancienne Belgique
Reservatie
Not open for public I RITCS only
FUTURE NARRATIVES

Van 25 tot 29 januari 2021 organiseert het RITCS, voor de tweede keer, een hele onderzoeksweek onder de vlag Future Narratives. Net als in 2020 presenteren onderzoekers – seniors en doctorandae/i – hun werk, hun traject, hun artistieke en theoretische onderzoeksresultaten. Zij nodigen daarbij verwante geesten uit, gesprekspartners, kunstenaars en intellectuelen die hen uitdagen - mensen die iets te zeggen en te tonen hebben. En dit in de vorm die het best hun verhaal doet uitkomen: workshops, lezingen, panelgespreken, webinars, performances, screenings…

NL: Werk vormt een be- palende rol voor het gevoel van eigenwaarde van een individu, voor de levenskwaliteit en voor zijn/haar sociale relaties. Doorheen de geschiedenis hebben mensen samen gezongen om de vaak moeilijke werkomstan-digheden te verdragen.

Muziek en arbeid zijn daar- door intrinsiek met elkaar verbonden, ze spelen een belang- rijke rol in de vorming van een gemeenschap. Regisseuse Sanja Mitrović zal een alternatieve lezing van traditionele werkliederen voorstellen in de Ancienne Belgique. In de set up van een opnamestudio zullen een aantal gasten (Miss Angel, DJ Rokia Bamba, Lander Gyselinck with Simon Jermyn and Hendrik Lasure, Tarek Halaby with Simon Thierree and Carlos Garbin, Ana Naqe with Suhamet Latifi and Enrique Noviello , Joëlle Sambi Nzeba) uitgenodigd worden om hun interpretatie te geven van een selectie liedjes: sommige beschrijven de ontberingen van gedwongen arbeid en andere vieren de werkersgemeenschappen en de arbeidsvreugde. Het proces van aanpassen, zingen en herinterpreteren zal vastgelegd worden in intieme opnamesessies. Omwille van de maatregelen tegen COVID-19 zal er helaas geen publiek toegelaten zijn in de Ancienne Belgique, maar een video opname zal in een later stadium beschikbaar zijn op de RITCS website. ‘Working Songs Vol. 1’ maakt deel uit van het doctoraatsonderzoek in de kunsten van Sanja Mitrović dat in 2022 zal uitmonden in een theatervoorstelling over werk en working songs.

ENG: Work is an important element of an individual’s sense of self-worth, their quality of life and social relationships. Throughout history people have been singing together in order to endure hard working conditions.

Music and labour are therefore intrinsically connected, playing a central role in the community building. Sanja Mitrović proposes an alternative reading of traditional working songs at Ancienne Belgique. In a recording studio set-up, a number of guests (Miss Angel, DJ Rokia Bamba, Lander Gyselinck with Simon Jermyn and Hendrik Lasure, Tarek Halaby with Simon Thierree and Carlos Garbin, Ana Naqe with Suhamet Latifi and Enrique Noviello , Joëlle Sambi Nzeba) are invited to interpret a selection of working songs: from those describing hardships of
forced labour to the ones celebrating the workers’ communities and labour as joy. The process of adapting, re-singing and re-interpreting songs live will be captured in intimate recording sessions. Due to the measures against COVID-19, there won’t be any audience allowed at Ancienne Belgique but a video recording will be made available on the RITCS website at a later stage. ‘Working Songs Vol. 1’ is part of the PhD research
which will culminate in a theatre performance about work and working songs that Mitrović will present in 2022. 

Deel dit