Voorstelling: Ontspel La Révolution Déjouée (Ba)

Oscar
Data
,
15:00
Waar?
Campus Kaai - Nijverheidsstraat 170 1070 Brussel
Prijs
Gratis
Reservatie
Op uitnodiging
LICHTING - THEATER - BACHELORS

Een jaar lang werkten de studenten van Drama en Podiumtechnieken in de schaduw van de pandemie aan hun eindejaarsvoorstellingen. Verspreid over Vlaanderen en Brussel stellen ze de komende maand het einde van dit parcours graag voor aan een intiem publiek tijdens LICHTING RITCS 2021.  Door de geldende maatregelen kan je deze bachelorproef enkel bijwonen op uitnodiging van de student of de opleiding. 

Over de voorstelling

NL I Op 3 april besloot een collectief van jonge culturele werkers en studenten het Théâtre Royal de la Monnaie te bezetten in een maatschappij waarin alles gesloten was behalve de winkels. Bezet la Monnaie Occupée houdt dagelijks een openbaar forum dat politieke en artistieke interventies mengt om de verhalen van de stemlozen van de coronavirus crisis te laten horen. Zij dagen de federale regering uit over haar aanpak van de crisis. Ze vragen meer sociale rechtvaardigheid. De regering biedt hen een vuilnisbak om hun dromen, hun relaties, hun toekomst in weg te gooien. Maar deze vuilnisbak is organisch. Het heet cultuur. Daaruit komt een orakel. Het kwam uit in 1830 tijdens de Belgische revolutie, maar de bourgeoisie confisqueerde de revolutie van de proletariërs. Het orakel roept "Herspel La Révolution Rejouer" op om de loop van het officiële verhaal te veranderen. De menigte besluit in deze fictie te geloven en de vuilnisbak terug te brengen naar Wetstraa 16. Door deze actie bezegelen zij de Unie van Gelijkheden. Het verleden moet gedemythologiseerd worden om het heden te doen herleven.  

Inauguratie "Hopital Belgica" 
20 juni om 15.00 uur aan de Nijverheidskaai.  
Er zal iets gebeuren.

FR I Le 3 avril, un collectif de jeunes travailleurs.euses et étudiante.s du secteur culturel décide d'occuper le Théâtre Royal de la Monnaie dans une société où tout était fermé, sauf les magasins. Bezet la Monnaie Occupée tient une tribune publique quotidienne mêlant interventions politiques et artistiques pour faire entendre les récits des sans-voix de la crise du coronavirus. Ils interpellent le gouvernement fédéral sur la gestion de la crise. Ils demandent plus de justice sociale. Le gouvernement leur offre une poubelle de 4 mètres où jeter leurs rêves, leurs relations, leurs futur. Mais cette poubelle est organique. Elle s'appelle culture. De celle-ci sort un oracle. Il était sorti en 1830 lors de la révolution belge mais les bourgeois ont confisqué la révolution aux prolétaires. L'oracle appelle à "Herspel La Révolution Rejouer" pour changer le cours du récit officiel. La foule décide de croire à cette fiction et de rapporter la poubelle au 16 Rue de la Loi. Par cette action, elle scelle l'Union des Similitudes. Il faut démythologiser le passé pour ranimer le présent.  

Inauguration de "Hopital Belgica" 
15h le 20 juin au NijverheidKaai.  
Il va se passer quelque chose. 

Credits

Collectif Bezet La Monnaie Occupée

Deel dit