Take care of yourself and walk

FUTURE NARRATIVES: Take care of yourself and walk
Data
,
10:00
to
16:30
Waar?
RITCS, Antoine Dansaertstraat 70, 1000 Brussel
Prijs
Gratis / free admission
Reservatie
Reservatie verplicht / Reservation obligatory
FUTURE NARRATIVES

Van 25 tot 29 januari 2021 organiseert het RITCS, voor de tweede keer, een hele onderzoeksweek onder de vlag Future Narratives. Net als in 2020 presenteren onderzoekers – seniors en doctorandae/i – hun werk, hun traject, hun artistieke en theoretische onderzoeksresultaten. Zij nodigen daarbij verwante geesten uit, gesprekspartners, kunstenaars en intellectuelen die hen uitdagen - mensen die iets te zeggen en te tonen hebben. En dit in de vorm die het best hun verhaal doet uitkomen: workshops, lezingen, panelgespreken, webinars, performances, screenings…

Beeldend kunstenares Saddie Choua onderzoekt in haar doctoraat  ‘The personal is (not) political' ’ hoe kunst politiek-emancipatorisch kan werken binnen onze huidige patriarchale, racistische en kapitalistische maatschappij. Elementen die aan bod komen zijn pijn en trauma. Pijn die je bijvoorbeeld ervaart bij het zien van racistische beelden. Tijdens een wandeling doorheen Brussel houden we halt bij plekken van pijn en trauma van Saddie Choua en gaan we op zoek naar momenten van healing. Tijdens de wandeling staat ook sisterhood centraal. De vraag die de kunstenaar bezighoudt en die zij met de groep wandelaars wil onderzoeken, is hoe we onze persoonlijke ervaringen aan elkaar kunnen verbinden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat zusterschap tot iets nieuws leidt. Hoe men solidariteit kan herstellen als onderdeel van het genezingsproces. 

Taal: Engels & Nederlands

ENG

RITCS has organized for the second time a research week titled Future Narratives, from the 25th until the 29th of January, 2021. Artistic researchers—seniors and PhD students—will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results. They will invite kindred spirits, interlocutors, artists, and intellectuals who challenge them - people who have something to say and to show. They will present in the form that suits their story best: workshops, lectures, panel discussions, webinars, performances, film screenings, and more. 

Visual artist Saddie Choua researches in her doctoral thesis, 'The personal is (not) political', how art can work in a political-emancipatory way within our current patriarchal, racist and capitalist society. Elements that will be discussed are pain and trauma. Pain that you experience when confronted with racist images, for example. During a walk through Brussels we stop at the places of pain and trauma of Saddie Choua and we look for moments of healing. Sisterhood is also central during the walk. The question that occupies the artist and that she wants to explore with the group of walkers is how we can connect our personal experiences and how we can ensure that sisterhood leads to something new. How to restore solidarity as part of the healing process.  

Language: English & Dutch

Deel dit