The School of two-sided integration. CANCELED

The School of two-sided integration. How to build a functional host society? Lesson 1: the Myth of the Theatre.
Data
,
19:00
to
20:30
FUTURE NARRATIVES

NL: Van maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 28 januari 2022 presenteren de onderzoekers van het RITCS School of Arts hun artistiek en theoretisch onderzoek tijdens Future Narratives. 

Ooit werd Sara Oklobdzija, als theaterstudent, verteld dat het opbouwen van een rol uitsluitend afhangt van de gegeven omstandigheden, die minimaal dubbel zijn: die van de schrijver van het toneelstuk en die van de acteur. Dat gegeven omstandigheden kunnen worden veranderd, dat was belangrijk om te leren. Ook binnen integratieprocessen kan het veranderen van de omstandigheden het perspectief veranderen dat een gastsamenleving op migranten heeft, met als doel een adequaat model voor co-existentie te vinden, zodat het volledige potentieel van alle betrokkenen kan worden gerealiseerd. Hoe kunnen we dat model opbouwen? En wat leert het theater ons over de werkelijkheid?  

Het idee om een lijn te trekken tussen gedrag en performatief gedrag houdt de belofte in om een evenwicht tot stand te brengen (en/of te bewaken) tussen de hosts en others binnen het proces van tweezijdige integratie.  

Dit event is gratis toegankelijk, maar het zou fijn zijn om ‘iets ouds’ mee te brengen dat in een handtas of een jaszak past en dat je niet terug verwacht. 

ENG: From the 24th until the 28th of January 2022 artistic researchers of RITCS School of Arts will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results during Future Narratives. 

Once upon time, as a drama student, Sara Okobdzija has been told that the building up of a good, solid role exclusively depends on the given circumstances that are minimum double: those given by the playwright and those given by the actor. Given circumstances could be shifted: that was a precious thing to learn. Within the integration processes, changing the circumstances may also bring us towards changing the perspective taken by a host society on migrants, with the purpose of finding an adequate model for co-existence, in such a way that the fullest potential of everyone and everything involved can be realized. How to build that model? What does theatre teach us about reality?  

The idea of drawing a line between behavior and performative behavior includes the promise to establish (and/or to maintain) a balance between the hosts and others within the process of two-sided integration.  

The event is freely accessible, but it would be fantastic if you bring with you ‘something old’ that fits in a handbag or in the pocket of a jacket and that you don’t need back. 

Deel dit