MASTERCLASS: How FUTURE NARRATIVES impact storytelling in movies

RITCS FUTURE NARRATIVES ONDERZOEK
Data
,
20:00
to
21:30
Waar?
CINEMA RITCS, Antoine Dansaertstraat 70, Brussel
Prijs
Gratis
FUTURE NARRATIVES

(NL) Van 27 tot en met 31 januari staat het RITCS een hele week lang in het teken van onderzoek. De focus van deze onderzoeksweek ligt op FUTURE NARRATIVES, verhalen van de toekomst.

Wat hebben computermodellen die weersvoorspellingen doen gemeen met Mr. Nobody en videogames?  

Op onderhoudende en inspirerende wijze laat Christoph Bode (Ludwig-Maximilian-Universität, München) ons kennismaken met ‘future narratives’. Dit zijn verhalen die voorkomen in verschillende media – van boeken tot films en games, van fictie tot non-fictie – en ongeacht hun vorm één gemeenschappelijk kenmerk delen: ze beschikken over zogenaamde ‘knooppunten’, situaties die meer dan één mogelijk vervolg kunnen hebben. 

Bode behandelt allerlei vormen van ‘Future Narratives’, met een focus op films en games. Deze multilineaire verhalen, die in de tweede helft van de twintigste eeuw aan belang wonnen, nodigen de kijker in minder of meerdere mate uit tot interactie. Bovendien dagen ze ons uit om onze kijk op storytelling te herdefiniëren. Waarom vertellen we verhalen en wie brengt uiteindelijk de betekenis(sen) voort die ons leven bepaalt? 

Christophe Bode was hoogleraar Moderne Engelse Literatuur aan de Ludwig-Maximilian-Universität in München en gasthoogleraar aan de University of California, Los Angeles, aan de UC Berkeley, an Tsinghua University Beijing, en aan de Universiteit van Sichuan in Chengdu. Hij was Erasmus Fellow aan de Universiteit van Krakau (PL) en distinguished guest aan de Chinese University of Hong Kong. Hij publiceerde 28 boeken en ongeveer 80 academische artikels, meestal over het Romantisme, literatuur van de 20ste eeuw, en kritische theorie. Hij is hoofdonderzoeker in het Narrative Futures-project (NAFU).  

Dit evenement zal in het Engels plaatsvinden. 

(ENG) From 27 to 31 January, RITCS School of Arts is devoted to research for a whole week. The focus of this research week is on FUTURE NARRATIVES, stories of the future.

What do computer models who predict the weather have in common with Mr. Nobody and videogames? In an engaging and inspiring way, Christoph Bode (University of München) introduces us to ‘Future Narratives’. 

These are stories that can occur in different media – from books to films and games, from fiction to non-fiction – and despite their form share one common characteristic: they contain one or more nodes. A node is a situation that can be continued in more than just one way. Bode talks about various forms of ‘Future Narratives’, with a focus on films and games. 

These multi-linear stories, that became more and more present in the second half of the twentieth century, invite the viewer to various degrees to interact with them. Furthermore they challenge us to radically re-define our ideas about what story-telling is for and who it is that ultimately produces the meaning we live by. 

Christophe Bode was Chair of Modern English Literature at LMU Munich and Visiting Professor at the University of California, Los Angeles, UC Berkely, Tsinghua University Beijing, and the University of Sichuan at Chengdu. He was Erasmus Fellow at the University of Krakow, Poland and Distinguished Guest at the Chinese University of Hong Kong. He has published 28 books and some 80 scholarly articles, most of them in Romanticism, Twentieth-century Literature, Poetics, and Critical Theory. He is the Principal Investigator of the ‘Narrative Futures (NAFU)’ project. 

This event will take place in English. 
 

Deel dit