The Many and The People - Dieter Lesage

The Many and The People - Dieter Lesage
Data
,
16:00
to
16:40
Waar?
Online
Reservatie
Reservatie/ Reservation: tickets.ritcs.be
FUTURE NARRATIVES

NL: Van maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 28 januari 2022 presenteren de onderzoekers van het RITCS School of Arts hun artistiek en theoretisch onderzoek tijdens Future Narratives. 

De frase die zegt “wij zijn de velen, zij zijn de weinigen”, is een eminent politieke zin, in de mate dat zij de samenleving verdeelt in twee kampen, waarbij het ene kamp op een gesofisticeerde wijze pretendeert het geheel te zijn. De naam van de velen is gesofisticeerd in die zin dat hij tegelijk verzamelt en verdeelt. De naam van de velen zegt uit zichzelf dat zij veelvuldig is en als zodanig kan men zeggen dat het begrip van de velen verzamelt. Tegelijk veronderstelt het begrip van de velen dat er een andere is die eraan is tegengesteld, met name de weinigen. Als zodanig kan men zeggen dat de velen verdeelt. 

ENG: From the 24th until the 28th of January 2022 artistic researchers of RITCS School of Arts will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results during Future Narratives. 

The phrase that says that “we are the many, they are the few” is an eminently political one, insofar as it divides society into two camps, whereby one camp in a sophisticated way pretends to be the whole. The name of the many is a sophisticated one in the sense that it both assembles and divides. The name of the many itself says that it is manifold and as such one can say that the many assembles. At the same time, the many presupposes that there is an other opposed to it, which are the few, and as such one can say that the many divides. 

Deel dit