LUMINAL LAB - Caroline Mathieu - CANCELED

LUMINAL LAB - Caroline Mathieu
Data
,
10:00
to
17:00
,
10:00
to
17:00
,
10:00
to
17:00
,
10:00
to
17:00
,
10:00
to
17:00
Waar?
Pilar, Triomflaan ingang/entrance 6, 1050 Brussel
FUTURE NARRATIVES

NL: Van maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 28 januari 2022 presenteren de onderzoekers van het RITCS School of Arts hun artistiek en theoretisch onderzoek tijdens Future Narratives. 

LUMINAL LAB onderzoekt het effect van licht en kleur op jouw lichaam. In een interactieve omgeving word je individueel ondergedompeld in verschillende lichtsferen.   Welke invloed heeft dit op jouw zintuiglijke waarnemingen en hoe registreert je lichaam deze veranderingen? Ervaar je muziek op dezelfde manier bij verschillende lichtsferen of net niet, en wat triggert dan het verschil?  
Via neurologische metingen zoeken we naar correlaties tussen licht, kleur en perceptie.  
 
LUMINAL LAB is een onderdeel van het doctoraatstraject in de kunsten van Caroline Mathieu (RITCS/VUB).  

ENG: From the 24th until the 28th of January 2022 artistic researchers of RITCS School of Arts will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results during Future Narratives. 

LUMINAL LAB investigates the effect of light and color on your body. In an interactive environment, you are individually immersed in different light atmospheres. What influence does this have on your sensory perceptions and how does your body register these changes? Do you experience music in the same way in different light atmospheres or not, and what triggers the difference?  
Through neurological measurements we look for correlations between light, color and perception.  

LUMINAL LAB is part of the doctoral project in the arts of Caroline Mathieu (RITCS/VUB). 

Deel dit