Bile (2019) - Ira A. Goryainova

Bile
Data
,
19:30
Waar?
CINEMA RITCS I Antoine Dansaertstraat 70 I 1000 Brussel
Prijs
3 EUR / 5 EUR
Reservatie
Reserveer je tickets via tickets.ritcs.be
CINEMA RITCS

Nederlands: Een overschot aan gal kon volgens de oude Griekse geneeskunde leiden tot zowel fysieke aandoeningen (galstenen) als mentale gezondheidsproblemen (melancholie). Ira A. Goryainova, de regisseur van dit intieme essay over het menselijk lichaam, gezondheid, ziekte en dood, weet dat uit eigen ervaring. 

Als rode draad gebruikt ze de zoektocht naar de oorzaken van haar gezondheidsklachten én de geschiedenis van haar aan kanker overleden moeder. Die draad wordt vormgegeven door persoonlijke filmpjes van haar queeste naar verklaringen – waarbij ze soms letterlijk diep naar binnen gaat – en door homevideo’s van haar moeder en familie in post-Sovjet-Rusland. 

Met historisch archiefmateriaal en filosofische bespiegelingen laat ze zien hoe in verschillende culturen en tijden naar het menselijk lichaam, gezondheid en ziekte werd en wordt gekeken, of hoe ervan wordt weggekeken. Met zelfkennis, openhartigheid en nieuwsgierigheid verkent de maker de manier waarop wij, zijzelf incluis, kunnen leren kijken naar onszelf en onze ziektes. Ook naar de ziektes in onze samenlevingen, zoals het fascisme: de kanker van de twintigste eeuw. 

Engels: The ancient Greeks believed that excess of bile could lead to physical problems (gallstones) as well as mental problems (melancholy). Ira A. Goryainova, the director of this intimate essay on the human body, health, sickness and death, knows this to be true from experience. 

Throughout the film, she searches for the cause of her own health problems, and traces the history of her mother, who died of cancer. She patches these storylines together with personal video material of her quest for answers – in which she sometimes quite literally goes deep inside – and home video’s of her mother and family in post-Soviet Russia. 

Using archive footage and philosophical contemplation, Goryainova shows how different cultures and times have regarded the human body, health and sickness – and how sometimes, they like to look the other way. Armed with self-reflexivity and curiosity, Goryainova explores the manifold ways in which we all can look at ourselves and our sicknesses. This includes sicknesses of our society, such as fascism – the cancer of the twentieth century. 

Bile (2019) - Ira A. Goryainova 
64’ - OV-EN 
In aanwezigheid van de maker  
I.s.m. de opleiding documentaire  

Deel dit