CUT, COPY, RUN, COLLECTIVE: workshop wild filmmaking

RITCS FUTURE NARRATIVES ONDERZOEK
Dates
,
14:00
to
18:00
Location
RITCS, MoBo research lab, Antoine Dansaertstraat 70, 1000 Brussel
Price
Gratis
Reservation
Inschrijving workshop julia.clever@ehb.be 
FUTURE NARRATIVES

(NL) Van 27 tot en met 31 januari staat het RITCS een hele week lang in het teken van onderzoek. De focus van deze onderzoeksweek ligt op FUTURE NARRATIVES, verhalen van de toekomst. Op vrijdag 31 januari zal het MoBo-onderzoekslab gecoördineerd door Julia Clever, het delen, kopiëren en remixen als artistieke praktijk onder de loep nemen. 

De digitale cultuur is een cultuur van kopieergedrag. Tegelijkertijd beschouwt de auteursrechtwetgeving audiovisuele kunstwerken als originele werken. Wat betekent het voor de gratis online deelplatformen dat de 2019/790 EU richtlijn over auteursrecht de volledige aansprakelijkheid zal leggen bij de platformen? Hoe zien audiovisuele makers zichzelf als deel van een cultuur die wezenlijk sociaal is en breed vernetwerkt en die collectiviteit op het voorplan plaatst? Waarom en hoe verwerpen of negeren zij auteursrechten en trekken zij hun plan? 

's Morgens (van 09:30 tot 12:15) zullen de creatieve ruimtes, uitzonderingen en achterdeurpraktijken in het veld van de huidige auteursrechtenwetgeving besproken worden, met een presentatie door auteursrechtenadvocaat Herman Croux (MVVP), Rebecca Fruitman en Joachim Soudan (van Cinémas Sauvages), en Peter Westenberg (Constant vzw, vereniging voor Kunst en Media in Brussel). 

In de namiddag (van 14:00 tot 18:00) kan je deelnemen aan het laboratorium ‘Wild Filmmaking. Cut, copy, run, collective’. Tijdens deze film remix-party knippen en plakken we nieuwe werken uit de collectie van Cinémas Sauvages, een tweejaarlijks filmfestival in Brussel. Voor de remix party bundelen Rebecca Fruitman en Joachim Soudan (Cinémas Sauvages) hun krachten met Peter Westenberg, beeldend kunstenaar en cultureel initiatiefnemer die werkt in het veld van de gemeenschapsgerichte en met technologie gerelateerde publieke kunst. De films die hier begonnen worden (en elders afgewerkt?), zullen getoond worden in de MoBo-bibliotheek en bij Cinéma Nova en zullen worden toegevoegd aan het archief van Cinémas Sauvages. To be continued.  

Inschrijving workshop julia.clever@ehb.be 

Dit evenement zal in het Engels plaatsvinden. 

(ENG) From 27 to 31 January, RITCS School of Arts is devoted to research for a whole week. The focus of this research week is on FUTURE NARRATIVES, stories of the future.

Digital culture is a culture of copying. At the same time, copyright laws regard audiovisual artworks as being original works. What does it mean for free online sharing when the 2019/790 EU directive on copyright will attribute full liability to the uploading platforms? 

How do filmmakers see themselves as being part of a culture that is essentially social and largely networked, which places collectivity on the front plan? Why and how do they reject or ignore copyright laws and are they able to handle themselves? 

On Friday 31st, the MoBo research lab, coordinated by Julia Clever, will look into sharing, copying and remixing as an artistic practice. In the morning, we discuss creative spaces, exceptions and loophole practices in the field of actual author legislation, with presentations of author rights lawyer Herman Croux (MVVP), Rebecca Fruitman and Joachim Soudan (Cinémas Sauvages) and Peter Westenberg (Constant vzw, association for Arts and Media in Brussels). 

In the afternoon you can join the "Wild filmmaking. Cut, copy, run, collective." laboratory. During this film remix-party we cut and paste new works out of the collection of Cinémas Sauvages, a biannual filmfestival in Brussels. For the remix party, Rebecca Fruitman and Joachim Soudan (Cinémas Sauvages) join forces with Peter Westenberg, visual artist and cultural instigator working in the field of community based, technology related public art. The films that will be started here (and continued elsewhere?), will be shown in the MoBo-library and at Cinema Nova and will be added to the archive of Cinémas Sauvages. To be continued.

Mail julia.clever@ehb.be for participation.

This event will take place in English. 

Share this