Info voor studenten

info voor studenten

Of je nu op zoek bent naar een nieuw kot of naar je lessenrooster: via deze weg geven we je graag alle informatie mee die van pas komt tijdens je studies aan het RITCS. Zo kan je op deze pagina terecht voor ondermeer de planning van de lessen, de montagecellen en studio's. Heb je vragen met betrekking tot je opleiding dan kan je hier ook de weg vinden naar de studentenvertegenwoordigers en de vakgroepassistenten. Ontbreekt er nog iets op deze pagina? Neem dan contact op met onze verantwoordelijke communicatie.