Bile (2019) - Ira Goryainova

Bile (2019) - Ira Goryainova
Dates
,
14:00
Location
CINEMA RITCS
Price
Gratis
Reservation
Reservatie / reservation > inge.pieters@vub.be
LICHTING RITCS - ONDERZOEK

Een overschot aan gal kon volgens de oude Griekse geneeskunde leiden tot zowel fysieke aandoeningen (galstenen) als mentale gezondheidsproblemen (melancholie). Ira A. Goryainova, de regisseur van dit intieme essay over het menselijk lichaam, gezondheid, ziekte en dood, weet dat uit eigen ervaring.

Als rode draad gebruikt ze de zoektocht naar de oorzaken van haar gezondheidsklachten én de geschiedenis van haar aan kanker overleden moeder. Die draad wordt vormgegeven door persoonlijke filmpjes van haar queeste naar verklaringen – waarbij ze soms letterlijk diep naar binnen gaat – en door homevideo’s van haar moeder en familie in post-Sovjet-Rusland.

Met historisch archiefmateriaal en filosofische bespiegelingen laat ze zien hoe in verschillende culturen en tijden naar het menselijk lichaam, gezondheid en ziekte werd en wordt gekeken, of hoe ervan wordt weggekeken. Met zelfkennis, openhartigheid en nieuwsgierigheid verkent de maker de manier waarop wij, zijzelf incluis, kunnen leren kijken naar onszelf en onze ziektes. Ook naar de ziektes in onze samenlevingen, zoals het fascisme: de kanker van de twintigste eeuw.

Info & tickets

De vertoning van de film 'Bile' maakt deel uit van de publieke verdediging van onderzoekster Ira A. Goryainova. De filmvoorstelling start om 14u. De openbare verdediging vindt plaats om 16u. Wil je graag aanwezig zijn bij de publieke verdediging en/of de film Bile en/of de installatie Limbo, stuur dan voor 20 juni een e-mail naar Inge.Pieters@vub.be.

Share this