Productie studeren RITCS
Academische Bachelor en Master in de Audiovisuele Kunsten

Productie

Your training in details

Productie

Heb je een neus voor het vinden van goede verhalen? Zie je de film al voor je als je een boek leest? Loop je zelf rond met veel ideeën die je graag gemaakt wil zien? 

Dan kan je je als student Audiovisuele Kunsten toeleggen op productie en leer je een film, fictieserie, animatiefilm, televisieprogramma of documentaire produceren. Gedurende het volledige productieproces, en de aansluitende release, zal je op inhoudelijk en artistiek vlak het verhaal bewaken. Hiervoor werk je o.m. samen met regisseurs, schrijvers, cameramannen, geluidsvrouwen en monteurs.

Tijdens je opleiding leer je omgaan met mensen (crew en cast) en middelen (technische en artistiek), en neem je bij aanvang meerdere functies op als o.a. Location Manager, 1st Assistant Director, Script Supervisor en Production Manager. Zin voor organisatie en diplomatie speelt hierbij een belangrijke rol. Je verwerft inzicht in het zoeken van relevante content, scenario’s, research en conceptontwikkelingen, juridische en logistieke aspecten van een productie, planning en financiering. Je bent hierbij de creatieve duizendpoot die talenten om zich heen verzamelt en regisseurs, schrijvers, acteurs, cameramannen, geluidsvrouwen en monteurs verbindt.

Gaandeweg leer je de nationale en internationale mogelijkheden van financiering, marketing en distributie kennen. Tijdens je master richt je je eigen productiehuis op en leid je één of meerdere audiovisuele producties in goede banen.

Bachelor Productie

productie bachelor

In het eerste jaar van de opleiding Productie leer je samen met de studenten Regie hoe een productie tot stand komt. In het tweede jaar verdiep je je in de inhoud van het verhaal en hoe die het productieproces bepaalt. Je maakt een breakdown van een script, een planning en een begroting. Bovendien doe je je eerste praktische ervaring op tijdens de ateliers op school. In het derde jaar ga je op zoek naar middelen voor een productie: financiering, crew, cast en equipment. Je ontdekt ook de geheimen van (inter)nationale coproducties, distributie en marketing, en zet je eerste stappen op een filmfestival.

 

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS fiches van onze opleiding kan terugvinden.

ECTS-fiches

Master Productie

Productie masterproef

De master is de laatste stap op weg naar je professionele carrière als producent met een sterk ontwikkelde visie. Je zet je eerste eigen project van lange adem op, start een productiehuis, produceert een kortfilm en volgt masterclasses van inspirerende makers.

Deze masteropleiding is opgebouwd uit drie verschillende pijlers. Je werkt hierbij eerst en vooral een masterproef uit waarbij er meestal ook samengewerkt wordt met studenten uit de andere afstudeerrichtingen. Daarnaast kies je ook uit een aanbod aan masterclasses om je kennis en inzichten nog scherper te stellen. Tenslotte zijn er ook een aantal keuzevakken waarbij je je eigen interesses en sterktes doelgericht kan uitdiepen om zo met de juiste baggage het professionele veld in te trekken.
 

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht op onze studiegids waarin je alle ECTS fiches van onze opleiding kan terugvinden.

ECTS-fiches

Toelatingsproef

Wil je starten aan het RITCS dan moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. Voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld uit docenten van het RITCS en externe experten uit het artistieke werkveld. Zij proberen aan de hand van de toelatingsproef inzicht te krijgen in jouw verbeeldingskracht, speelsheid, flexibiliteit, persoonlijke fascinatie, stijl, actuele kennis en goesting. 
 

Registreer

Over de toelatingsproef

Wil je starten aan het RITCS School of Arts, dan moet je eerst slagen voor een artistieke toelatingsproef. De toelatingsproef bestaat uit drie onderdelen: een vragenformulier, een intake- of selectiegesprek en een werkweek. Tijdens je registratie kies je uit de verschillende opties de data die voor jou het best passen. 

Na je registratie krijg je van ons een bevestigingsmail en brochure met daarin meer specifieke informatie over de toelatingsproef: welke opdrachten dien je voor te bereiden, wanneer dien je aanwezig te zijn, wat wordt er van je verwacht en wanneer ken je het resultaat van de toelatingsproef. 

Als eerste onderdeel van de toelatingsproef dien je aan de hand van een reeks vragen een persoonlijk dossier voor te bereiden. Het gaat hierbij om vragen die toetsen naar wie je bent, wat je (creatieve) interesses zijn en wat je voeling is met het vakgebied. Verder zal je ook worden gevraagd om een motivatie te schrijven waarom je wenst te starten aan de opleiding. Je bereidt dit dossier voor en stuurt het tegen een vooraf bepaalde deadline door naar de jury. De specifieke info omtrent deze opdracht vind je in de brochure na je registratie. 

Vervolgens zal je worden uitgenodigd voor een intake- of selectiegesprek waar een jury aan de hand van een kort gesprek peilt naar jouw motivatie en drive om aan de opleiding te beginnen. De jury baseert zich voor dit gesprek onder meer op de antwoorden die je formuleerde in je dossier. Op het einde van de dag zal de jury beslissen of je mag doorstromen naar de werkweek. Ben je niet geslaagd voor het jurygesprek dan mag je helaas niet deelnemen aan de werkweek en stopt voor jou de toelatingsproef. Bij een positief resultaat mag je deelnemen aan de werkweek waar je een reeks vakgebonden en praktische proeven zult krijgen. Op het einde van de werkweek krijg je te horen of je geslaagd bent voor de toelatingsproef, waarna je je kan inschrijven voor de opleiding aan het RITCS School of Arts. 

Meer informatie en verdere details vind je in de brochure die je ontvangt na je registratie. 

Opgelet: je kan slechts één keer deelnemen aan de toelatingsproef. Toelatingsproeven die slechts gedeeltelijk worden afgelegd zijn niet geldig. Alle onderdelen moeten in één en dezelfde periode worden afgelegd. Het resultaat van de toelatingsproef is enkel geldig voor het aankomende academiejaar. Afhankelijk van de richting waarvoor je toelatingsproef deed is het wel nog mogelijk om deel te nemen aan de toelatingsproeven van andere richtingen aan het RITCS School of Arts.

Data toelatingsproeven

In de loop van maart kan je je registreren voor de toelatingsproeven van het academiejaar 2023-2024. Hieronder kan je alvast de data vinden:

Optie 1:
Deadline registratie: woensdag 14.06.2023
Deadline indienen dossier: vrijdag 16.06.2023
Intakegesprek: woensdag 21.06.2023

Optie 2:
Deadline registratie: woensdag 14.06.2023
Deadline indienen dossier: vrijdag 16.06.2023
Intakegesprek: zaterdag 24.06.2023

Optie 3:
Deadline registratie: woensdag 16.08.2023
Deadline indienen dossier: vrijdag 18.08.2023
Intakegesprek: vrijdag 25.08.2023

Werkweek (alle opties): maandag 28.08.2023 t.e.m. vrijdag 01.09.2023

Any question?

Wil je binnenkort starten aan het RITCS School of Arts maar heb je nog wat vragen? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief of neem contact met ons op