Politics in pandemic times

Kijk: Politics in Pandemic Times

Nieuws

A Daily Walk To Work - Jannes Callens

Het virus werd bestempeld als “de grote gelijkmaker”. Nochtans was het vanaf het begin van de lockdown duidelijk dat dit virus, zoals elke ramp, bestaande ongelijkheid alleen meer in de verf zou zetten. De cijfers in de VS laten nochtans weinig aan de verbeelding over. Een derde van de slachtoffers komt daar uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap terwijl ze amper 13 procent van de bevolking vormen.

Hetzelfde probleem bleek aan de hand in Groot-Brittanië, waar de burgemeester van Londen Sadiq Khan vaststelde dat een derde van de gevallen uit de BAME (black, Asian and minority ethnic) gemeenschappen kwamen, terwijl ze maar 14% van de bevolking tellen. Ook dichterbij in Nederland bracht het Centraal bureau voor Statistiek uit dat proportioneel meer mensen sterven met een migratieachtergrond aan corona. In de eerste anderhalve maand van de crisis stierven er ongeveer 50 procent meer mensen van kleur dan wat je gewoonlijk kan verwachten.

Mensen met een etnisch-culturele achtergrond worden mogelijk zwaarder getroffen, maar ook bepaalde beroepsgroepen: de essentiële beroepen. Laten net zij daar sterk vertegenwoordigd zijn. Zij, én vrouwen.

(bron: De Morgen - Celia Groothedde)

Propere handen - Kristien Jaspers

Een filosofische performance door Kristien Jaspers.

Street art als protest - Alexia D'hertoge 

Alexia D'hertoge stootte al snel op street art & graffiti als vorm van protest in these pandemic times. Tijdens het vierde Arts & Politics Symposium gaf Alexia een presentatie over het belang van deze kunstvorm in deze bizarre tijden.

Indian Farm Reforms 2020 - Yannick Van den Bergh

Het werk dat ik maakte is een video essay over de landbouwhervormingen in India die werden doorgevoerd op 27 september 2020. In deze video probeer ik de gehele situatie in mijn eigen woorden te verklaren.

De Indische overheid, onder leiding van premier Narendra Modi, keurde in september drie nieuwe wetten goed. Deze wetten zorgen samen voor een substantiële hervorming van de huidige landbouwmarkt in India. De bescherming tegen multinationals, die de landbouwers gedurende de afgelopen jaren genoten, valt nu weg. De deur naar deze markt wordt nu als het ware opengezet voor private instanties. Hoewel de regering zegt dat de wetten bedoelt zijn om de landbouwers meer economische vrijheid te geven, zijn de landbouwers nu juist bang dat multinationals na verloop van tijd de overhand zouden krijgen. Sinds eind november bezetten boeren vanuit het hele land de toegangswegen naar de hoofdstad New Delhi. Sommigen noemen het één van de grootste protestacties in India ooit. De landbouwers blijven stand houden tot de regering de hervormingen terug intrekt.

Share this