Een kunstenaar verlaat zijn kamer - Jan Vromman

RITCS FUTURE NARRATIVES Jan Vromman
Dates
,
18:30
to
19:30
Location
ONLINE
Price
Gratis/Free access
Reservation
Reservatie verplicht / Reservation obligatory
FUTURE NARRATIVES

Van 25 tot 29 januari 2021 organiseert het RITCS, voor de tweede keer, een hele onderzoeksweek onder de vlag Future Narratives. Net als in 2020 presenteren onderzoekers – seniors en doctorandae/i – hun werk, hun traject, hun artistieke en theoretische onderzoeksresultaten. Zij nodigen daarbij verwante geesten uit, gesprekspartners, kunstenaars en intellectuelen die hen uitdagen - mensen die iets te zeggen en te tonen hebben. En dit in de vorm die het best hun verhaal doet uitkomen: workshops, lezingen, panelgespreken, webinars, performances, screenings…

Jan Vromman zal het woord nemen over de antropologie van het feest. We bezetten een publieke ruimte. We verbinden eigen angsten, eenzaamheid, verwachtingen met een gemeenschap. Daar treden ze aan: parade, optocht, manifestatie, processie, uitvaart, stoet, … De kunstenaar is een sleutelfiguur in het vormgeven van het collectieve gebeuren. Hij neemt het ‘WIJ’ in zichzelf op, het is niet langer ‘IK’ en ‘ZIJ’. Relevantie in plaats van prestatie. Waarom geen solidair gebied voor de kunsten scheppen? Een vrijplaats die ons losmaakt van de routine van tijd en ruimte, reflectie mogelijk maakt en geborgenheid biedt. 

Taal/language: Nederlands/ Dutch

Share this