podiumtechnieken

professionele bachelor in de audiovisuele kunsten

De opleiding Podiumtechnieken omvat zowel inhoudelijk-artistieke als technische aspecten. Ze vormt mensen tot polyvalente technici, die na het verwerven van beroepservaring eventueel kunnen doorgroeien tot toneelmeester of productieleider, en die in de eerste plaats gezelschappen, maar ook schouwburgen, culturele centra en productiehuizen tot hun werkterrein maken.  Podiumtechnici worden ingeschakeld in podiumkunstenproducties (theater, muziektheater, dans, ea.). De bachelor Podiumtechnieken leidt nadrukkelijk niet op tot PA geluidstechnicus voor rock- of dj-evenementen: geluidstechniek in bredere zin is slechts één van de vele deelaspecten van de opleiding. Vanuit een visie die techniek niet beschouwt als een doel op zich, maar als iets dat slechts zinvol wordt in functie van een inhoud, wordt van de studenten een grote nieuwsgierigheid, brede interesse en betrokkenheid bij het culturele werkveld verwacht. Podiumtechnieken is weggelegd voor veelzijdige mensen, die techniek en praktische handigheid weten te combineren met reflectie en kritische zin.

Vanaf de eerste week wordt gestreefd naar een symbiose met de spelers en makers van de opleiding podiumkunsten, waarin de podiumtechnicus een belangrijke rol krijgt als "partner in crime": iemand die zijn efficiëntie, doelgerichtheid en technische know how combineert met een open attitude en levendige belangstelling, en die zo de wilde verbeelding van artiesten tot een concreet haalbaar eindresultaat helpt omsmeden.

Zowel licht, geluid, scenografie als productie komen evenwaardig aan bod. Deze disciplines worden niet enkel technisch benaderd: in vakken zoals Theatergeschiedenis, Dramaturgie, Literatuur, Voorstellingsanalyse, Workshop Licht, Workshop Scenografie en Workshop Audio worden tevens de artistieke en intellectuele vaardigheden aangescherpt. De opleiding biedt een ruim aandeel aan stages en praktijkoefeningen, vaak in nauwe samenwerking met de afdeling Podiumkunsten die op dezelfde locatie gevestigd is.

Rits - Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel - Telefoon: +32 (0)2 507 14 11

| Homepage | Contact  | Ritscafe | Studentenmail | Docentenmail | Favorieten