studiekosten

Om je weg te vinden in de studiegelden, dompel je je best even onder in de verschillende contracten die je kunt afsluiten met de hogeschool.Kom je van het secundair onderwijs, dan schrijf je je ongetwijfeld in via een diplomacontract en volg je het modeltraject.
Dit traject is zo opgebouwd dat je op de meest doelmatige en snelste manier je diploma behaalt. Voor een bacheloropleiding bijvoorbeeld, zal dit bestaan uit drie deeltrajecten (of jaren) van 60 studiepunten. Als je een specifieke vooropleiding hebt gevolgd, bepaalde vrijstellingen krijgt of niet voltijds wenst te studeren, wordt dit modeltraject omgevormd naar een geïndividualiseerd traject, precies op jouw maat.Als enkel bepaalde opleidingsonderdelen je interesse wekken, kun je je inschrijven met een creditcontract. Voor elk opleidingsonderdeel dat je succesvol aflegt, krijg je dan een creditbewijs.Wil je enkel examens afleggen over een opleidingsonderdeel, dan kun je je inschrijven met een examencontract. In dit type contract volg je geen lessen en heb je geen recht op begeleiding. Een examencontract kun je niet volgen voor alle opleidingsonderdelen. Voor sommige opleidingsonderdelen van het Rits zijn er bijkomende kosten. Hiermee worden de goederen betaald die je als student gebruikt tijdens je opleiding.Meer informatie over deze contracten,inschrijvingsgelden, studiefinanciering enz. vind je op deze link.

Diploma- en creditcontracten

Deze studiegelden gelden voor studenten met een toereikend leerkrediet en zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de RVB.

 

1.1. Onderstaande studiegelden zijn van toepassing op inschrijvingen voor:

- de opleidingen in de bachelor-masterstructuur:

Bachelors- en Mastersopleidingen
Specifieke Lerarenopleiding
Schakelprogramma’s
Voorbereidingsprogramma’s
Inschrijving voor opleidingsonderdelen

 

 

Berekening van studiegelden obv onderstaande tarieven

 

 

Niet-Beurstariefstudent

Bijna-Beurstariefstudent

Beurstariefstudent

Inschrijving tot en met 53 studiepunten

64.9€ vast en

8.9€ per SP

43.3€ vast en

5.9€ per SP

55€/inschrijv.

Inschrijving van minstens 54 en max. 66 SP

596.3€

397.6€

100€/inschrijv.

Inschrijving meer dan 66 SP

596.3€ en

3.5€ per SP boven de 66

397.6€ en

2.4€ per SP boven de 66

 

Toegepaste coëfficiënt bedraagt 1.145994 (gezondheidsindex september 2003: 112.47: gezondheidsindex september 2011: 132.80)

 

1.2. Bijkomende inschrijvingen voor beurstariefstudenten

 

 

Beurstariefstudent met een toereikend leerkrediet

Inschrijving tot en met  53 studiepunten

55 €

Inschrijving van minstens 54 en max. 66 SP

100 €

Meer dan één inschrijving waarbij de inschrijvingen elk afzonderlijk minder dan 54 studiepunten bedragen

55 €/ inschrijving

Meer dan één inschrijving waarbij het aantal studiepunten van één inschrijving ten minste 54 studiepunten bedraagt

100 €  + 55€ per bijkomende inschrijving

 

2. HET STUDIEGELD BIJ EXAMENCONTRACTEN

 

Studiegeld

EX.contract

59€ vast en

3.5€ per SP


3. HET STUDIEGELD BIJ DE COMBINATIE VAN EEN INSCHRIJVING ONDER EEN DIPLOMA- EN/OF CREDITCONTRACT MET EEN INSCHRIJVING ONDER EEN EXAMENCONTRACT

 Een student die gelijktijdig een inschrijving neemt onder een diploma- en/of creditcontract en onder een examencontract betaalt:

 

3.1. voor een inschrijving van minder dan 54 studiepunten

- het vast gedeelte voor het diploma en/of creditcontract van 64.9 euro, en het vast gedeelte voor het examencontract van 59 euro en
-  8.9 euro per studiepunt ingeschreven onder diploma- en/of creditcontract en 3.5 euro per studiepunt ingeschreven onder examencontract;

 

3.2. voor een inschrijving van tenminste 54 studiepunten

- het forfaitair studiegeld voor het diploma en/of creditcontract van 596.3 euro voor niet-beursstudenten en van 397.3 euro voor bijna-beursstudenten en
- een vast gedeelte dat 59 euro bedraagt voor het examencontract en
- een variabel gedeelte dat 3.5 euro per studiepunt bedraagt per studiepunt ingeschreven onder examencontract.

 

4. Verhoogde studiegelden voor buitenlandse studenten

 

Opleidingstype

Eenheidsprijs/studiepunt  (zoals bepaald in 2007-2008)

Geïndexeerde Eenheidsprijs/studiepunt  2011-2012

Professionele bacheloropleiding

50,00 €

55.93 €

Niet-artistieke academische opleiding

60,00 €          

67.11 €          

Schakel- en voorbereidingsprogramma’s

voor toegang tot een niet-artistieke academische opleiding

60.00 €

67.11 €

 

Artistieke academische opleiding

95,01 €

106.27 €

Schakel- en voorbereidingsprogramma’s

voor toegang tot een artistieke academische opleiding

95.01 €

106.27 €

Toegepaste coëfficiënt bedraagt 1,118504 (gezondheidsindex september 2006: 118.73; gezondheidsindex september 2011: 132.80)

 

5. Studiegelden voor Bachelor-na-Bacheloropleidingen

 

 

Studiegelden 2012-2013

BanaBa Buitengewoon Onderwijs

 

Vast gedeelte: 61,5 € en

Variabel gedeelte: 8,4 €/sp

DR/LER/2012/xx

 

 

Studiegelden 2012-2013

BanaBa Zorgmanagement

Vast gedeelte: 1 € en

Variabel gedeelte: 16 €/sp

BNB pediatrische en neonatale gezondheidszorg

Vast gedeelte: 1 € en

Variabel gedeelte: 9.4 €/sp

BNB oncologische gezondheidszorg

Vast gedeelte: 1 € en

Variabel gedeelte: 9.4 €/sp

 

DH/GEZ-ARCH/2012/012

 

 

6. Studiegeld voor laatstejaarsstudenten uit het secundair onderwijs

 

Inschrijving onder Creditcontract

Studiegeld

Maximaal 10 studiepunten

27.5 €

Meer dan 10 studiepunten

pro rata het aantal opgenomen studiepunten volgens de bepalingen voor de berekening van studiegelden bij diploma- en creditcontracten

 

 

7. Studiegeld voor het uitreiken van een diploma obv ECV/ EVK

 

 

Studiegeld

Inschrijving obv EVC/EVK voor het behalen van een diploma

50 €

 

 

 

 

 

 

Rits - Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel - Telefoon: +32 (0)2 507 14 11

| Homepage | Contact  | Ritscafe | Studentenmail | Docentenmail | Favorieten