Trajectbegeleiding

De invoering van de flexibilisering van het hoger onderwijs vraagt een nieuwe soort begeleiding van de studenten. Om een aangepaste begeleiding voor elke student te verzorgen, is er in het Rits een trajectbegeleidster voorzien.

Heb je vragen over je studietraject? Waren de examens niet wat je gedacht had en heb je vragen over mogelijke herkansingen? Wil je het statuut "topsport en studie" aanvragen? Wil je meer informatie over het bekomen van vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC) of elders verworven kwalificaties (EVK)?
Voor dit soort vragen kan je terecht bij de trajectbegeleidster. Zij helpt je te reflecteren over de meest efficiënte leerroute en zorgt er door haar vakkundige ondersteuning voor dat jouw studieloopbaan vlot verloopt.

vrijstellingen

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

EVK staat voor de Erkenning van een Eerder Verworven Kwalificatie. Een Eerder verworven Kwalificatie is een studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al of niet binnen onderwijs, met goed gevolg hebt doorlopen. Het is een bewijs dat je in een evaluatie, extern aan onze opleiding, hebt aangetoond dat je bepaalde competentie(s) hebt verworven.
Als studiebewijs komt in aanmerking:

  • een creditbewijs uit een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)
  • een creditbewijs uit een andere opleiding binnen onze hogeschool
  • een studiebewijs behaald in het regulier onderwijs
  • een studiebewijs behaald buiten het regulier onderwijs
  • een studiebewijs uit het buitenland
  • een behaald 'bewijs van bekwaamheid' (zie EVC), uitgereikt door de Universitaire Associatie Brussel

Dergelijk studiebewijs kan door onze opleiding via een onderzoek op stukken (EVK-procedure) worden erkend en kan vervolgens de basis vormen voor de aanvraag van vrijstelling voor één of meer opleidingsonderdelen van het studietraject dat je wilt volgen.
Om in aanmerking te komen voor vrijstelling omwille van EVK, moet je aantonen dat:

  • het studiebewijs door jou behaald is (authenticiteit);
  • de behaalde kwalificatie waarnaar je studiebewijs verwijst overeenkomt met de competenties die verworven worden in de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (relevantie);
  • voldoende recent is (actualiteitswaarde).

EVK-Procedure en formulieren 

Eerder verworven competenties (EVC)

Via het erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC) biedt de Erasmushogeschool Brussel toekomstige studenten de kans om kennis en ervaringen die in een buitenschoolse context werden opgedaan te valoriseren in de vorm van vrijstellingen en studieomvangvermindering.
In het jaar dat voorafgaat aan de inschrijving melden kandidaat studenten zich hiervoor aan bij de Universitaire Associatie Brussel (UAB).

topsport en studie

Om topsporters de kans te geven zowel hun sportieve als intellectuele talenten te ontplooien kunnen ze een topsportstatuut aanvragen. Hierbij kan je als topsporter een aantal rechten verkrijgen zoals afwezigheid in bepaalde lessen, het verplaatsen van examens en flexibele deadlines.
Voor meer informatie kun je hier terecht.

Voor meer algemene informatie kun je terecht bij de trajectbegeleidster:

Katrien Fauville
Rits
Erasmushogeschool Brussel
Dansaertstraat 70| B-1000 Brussel
T 02/507.14.61
katrien.fauville@ehb.be

Rits - Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel - Telefoon: +32 (0)2 507 14 11

| Homepage | Contact  | Ritscafe | Studentenmail | Docentenmail | Favorieten