Onderzoek aan het Rits

- Het onderzoek aan het departement Rits heeft een dubbel zwaartepunt: enerzijds de ontwikkeling van transdisciplinair artistiek onderzoek, anderzijds de ontwikkeling van transdisciplinair cultuurwetenschappelijk onderzoek. Binnen het Rits verzamelt het Instituut voor Dramatische en Audiovisuele Kunsten (IDeA) als onderzoeksgroep een twaalftal kunstenaars en theoretici uit uiteenlopende disciplines die tegelijk meestal ook instaan voor onderwijsopdrachten in de Bachelor- en Masteropleiding Audiovisuele Kunsten en in de Bachelor- en Masteropleiding Dramatische Kunsten. Hier ontstaan, voornamelijk met de steun van Erasmushogeschool Academiseringsmiddelen en het BOAB-Fonds van de UAB, zowel collectieve onderzoeksprojecten, die de artistieke mogelijkheden onderzoeken van samenwerkingsverbanden tussen verschillende kunstdisciplines, zoals theater en film, radio en performance, maar ook individuele onderzoeksprojecten onder de vorm van toonaangevend theoretisch onderzoek rond transmedialiteit, theatraliteit, subversiviteit, moderniteit, performativiteit, interculturaliteit en globalisering. Daarbij bestaan er geen harde schotten tussen de artistieke onderzoekspraktijk en het theoretisch onderzoek aan het Rits. Theoretische reflectie kan uitmonden in een tentoonstelling, artistiek onderzoek kan leiden tot de publicatie van een monografie.

- Daarbij is de ambitie steeds om zowel artistiek als reflexief een bevrijdende, emancipatorische rol te spelen ten aanzien van heersende vormen en denkwijzen. Dit is de humane inhoud die het onderzoek aan het Rits wil geven aan het onderzoeksmanagementsdogma van de 'innovatie'. De onderzoeksprojecten van het Rits worden op diverse wijzen in de basisopleidingen van het departement binnengebracht en op geregelde tijdstippen aan de buitenwereld gepresenteerd, onder de vorm van voorstellingen en performances, screenings en lezingen, symposia en festivals, films en boeken. Daarbij verdwijnen ook de schotten tussen het binnen en het buiten van de school. Een festival buiten de school kan een belangrijk moment in een opleiding zijn, een lezing op school kan openstaan voor het brede publiek. Onderzoek bestaat uit een voortdurende wisselwerking tussen de nood aan een relatieve beslotenheid om gedachten te kunnen laten gisten, om vormen te kunnen laten rijpen, en anderzijds het verlangen om gedachten en vormen mee te delen en de confrontatie met het oordeel van andere onderzoekers en van het bredere publiek aan te gaan. Voor de publieke presentatiemomenten van hun onderzoek werken onderzoekers van het Rits samen met de meest vooraanstaande artistieke en culturele instellingen en organisaties. Onderzoekers van het Rits presenteerden hun artistiek werk in de Beursschouwburg en het Kaaitheater in Brussel, het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen, in Campo Gent, in het MuseumsQuartier in Wenen of waren als spreker te gast aan tal van buitenlandse kunsthogescholen en universiteiten.

- Ook al is het brede publiek er zich nog niet altijd van bewust, toch is veel van hetgeen vandaag op artistiek vlak in Vlaanderen en Brussel, België en Europa te beleven valt mede het resultaat van artistiek onderzoek van de kunstdepartementen en kunsthogescholen.  Door hun onderzoeksopdracht zijn de kunstdepartementen en kunsthogescholen immers ook artistieke producenten geworden. Het Rits speelt in deze ontwikkeling, ook internationaal, een toonaangevende rol, onder meer als lid van CILECT, het Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision, de wereldassociatie van film- en televisiescholen. In 2008 werd departementshoofd Bert Beyens in Beijing verkozen tot ondervoorzitter van CILECT. Onderzoekscoördinator Dieter Lesage is lid van de International Advisory Board van Art&Research, het belangrijkste internationaal online tijdschrift over artistiek onderzoek. Ook andere leden van de onderzoeksgemeenschap van het Rits genieten internationaal grote erkenning voor hun werk: radiomaakster Martine Ketelbuters, theaterregisseur Pol Dehert, documentairemaker Peter Krüger, filosoof Lieven De Cauter, dramaturg Geert Opsomer en toneelauteur Klaas Tindemans. Ook een jongere generatie onderzoekers van het Rits, met onder meer curator Tim Martens en theater- en cultuurwetenschapper Karel Vanhaesebrouck, gooit internationaal hoge ogen en verzekert de toekomst van IDeA als onderzoeksinstituut van het Rits. Met het ontstaan van het doctoraat in de kunsten en de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek voor doctoraatsprojecten in de kunsten wil het Rits vanaf 2010 nog meer jonge onderzoekers aantrekken. Aan het Rits, dat hiervoor samenwerkt met HetPlatform van de Vrije Universiteit Brussel, zullen zij een uitstekende, internationaal gewaardeerde onderzoeksomgeving vinden voor een gedurfde en maatschappelijk relevante artistieke onderzoekspraktijk.

 

rits onderzoek

 

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksresultaten

Rits - Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel - Telefoon: +32 (0)2 507 14 11

| Homepage | Contact  | Ritscafe | Studentenmail | Docentenmail | Favorieten