Ombudsdienst

De ombudsdienst van het Rits kun je vinden op de eerste verdieping van de Dansaertstraat recht tegenover het studentensecretariaat.
De ombudsman ziet toe op de vrijwaring van de rechten van de student en kan bemiddelen indien nodig. Dit zowel tussen studenten onderling als tussen docenten en studenten.Bij de ombudsdienst kun je terecht voor aanvraag en opvolging van je dossier van functiebeperking of redelijke voorzieningen (bijv zwangerschap).

De ombudsman is het luisterend oor bij allerlei schoolgebonden of studiebelastende problemen.

Op het RITS is de ombudsman ook de studiebegeleider wat de doorstroming naar studie-ondersteuning vergemakkelijkt.

De ombudsman kan je bij financiële, psychologische en studieproblemen een luisterend oor bieden, adviseren en helpen om via de juiste kanalen de gepaste begeleiding te vinden.

Voor specifiek sociaal-juridisch advies en ondersteuning bij het uitoefenen van je rechten als student is ook SOVEhB je partner (deskundig advies over kinderbijslag, ziekteverzekering, fiscaliteit, OCMW, belastingen, kadastraal inkomen)

De ombudsdienst verzamelt alle gegevens die de examencommissie moeten toelaten een billijk oordeel te vormen en treedt bemiddelend op.

De ombudsman meldt aan de examencommissie speciale situaties, verstrekt informatie over de achtergronden van bepaalde problemen en zal in principe het standpunt van de student verdedigen. Hij krijgt inzage in de behaalde examenresultaten, maar is tot geheimhouding en discretie verplicht.

De ombudsman is tijdens de examenperiode vlot bereikbaar voor alle studenten. De praktische schikkingen daaromtrent worden tijdig ad valvas bekendgemaakt. Het studie- en examenreglement is te vinden op de website, voor toelichtingen of extra uitleg ben je uiteraard welkom bij de ombuds. De ombudsman / studiebegeleider is behalve op woensdag elke dag op het Rits aanwezig.

Ombuds /studiebegeleider: Dirk Kerkhove
Bereikbaar: Hoofdgebouw Rits - 1ste verdieping

ma-di  9u30 tot 17u
do-vrij 9u30 tot 17u
Telefoon: 02/507 14 55
Graag afspraak per email: dirk.kerkhove@ehb.be

 

 

 

Rits - Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel - Telefoon: +32 (0)2 507 14 11

| Homepage | Contact  | Ritscafe | Studentenmail | Docentenmail | Favorieten