ALUMNI

Alumni Awards 2013 Alumni Awards 2012 Alumni Awards 2011 Alumni Awards 2010  Alumni Awards 2009  Alumni Awards 2008  Alumni Awards 2007  Alumni Awards 2006  Alumni Awards 2005

In 2004 werd besloten een alumnicomité in het leven te roepen met de bedoeling om in de toekomst de contacten tussen de opleiding en de oud-studenten op allerlei manieren te onderhouden.
Het comité bestaat uit afgestudeerden van het Rits, die er nu ook als personeelslid aan verbonden zijn. Het eerste initiatief was de jaarlijkse verkiezing van vijf alumni die zouden gehuldigd worden met een Alumni Award. Als doorslaggevend criterium werd de eenvoudige vraag gesteld: wie heeft het verschil gemaakt binnen het brede culturele veld waarin het Rits zijn studenten loslaat.

Algemene informatie voor alumni van het Rits en de Erasmushogeschool Brussel

Rits - Dansaertstraat 70 - 1000 Brussel - Telefoon: +32 (0)2 507 14 11

| Homepage | Contact  | Ritscafe | Studentenmail | Docentenmail | Favorieten